• LIVE Brief

 • Tento formulár slúži ako pomôcka a kostra otázok pre Vášho klienta.

 • Kontaktné informácie

 • Spoločnosť | Projekt

 • ・Názov spoločnosti | projektu
  ・Kontaktné informácie
  ・Sociálne siete a iné údaje
 • ・V akom odvetví pôsobí Váš klient?
  ・Prečo pôsobí v tomto odvetví?
  ・Na akej myšlienke (insighte) je vybudovaný jeho biznis model?
  ・Aké služby alebo produkty ponúka?
  ・Ktoré služby alebo produkty sú najpopulárnejšie?
 • ・Ako dlho pôsobí v danom odvetví?
  ・Aké má klient dlhodobé ciele?
  ・Aké má klientov biznis | projekt konkurenčné výhody?
  ・Aký charakter má klientova konkurencia? (Kto to je, čo robí dobre, čo robí zle, ...)
 • Cieľová skupina

 • ・Aký charakter má cieľová skupina klientovho biznis modelu? (Pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, demografia, vierovyznanie, finančný príjem, záľuby, hobby, životný štýl, potreby, ...)
  ・Plánuje klient cieliť na novú skupinu, akú?
 • Projekt

 • ・O aký typ projektu sa jedná? (Logo, web stránka, vizitka, ...)
  ・Má klient nejaké materiály, ktoré Vám poskytne? (Texty, obrázky, fotky, grafiku, ...)
  ・Má klient definovanú jasnú predstavu?
  ・Aké je klientove vizuálne vnímanie? Čo sa mu páči? A čo naopak nie?
  ・Aké má klient očakávania?
  ・Viete klientovi ponúknuť službu nad rámec jeho predstavy? Akú?
 • Cena a Plánovanie

 • ・Ako si klient predstavuje spoluprácu? (Pravidelnosť meetingov, detaily o vzájomnej komunikácii, jednotlivé deadliny)
  ・Má klient predstavu o cenovej ponuke?
  ・Oboznámili ste klienta s výdavkami, ktoré uhradí v priebehu projektu?
  ・Akým spôsobom a kedy budete finančné ohodnotený?
  ・Aký je predstavovaný dátum dokončenia projektu?